MENI

13. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

14.1.2008 14:30 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama BiH - predlagač: Vijeće ministara BiH (druga faza);
  2. Tekuća pitanja.