MENI

06. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

18.7.2007. 14.00 сала 2/II

Дневни ред: 

  1. Усвајање Записника са 5. сједнице Комисије;
  2. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини – предлагач: посланик Мехмед Суљкановић (друга фаза);
  3. Приједлог Савјета министара Босне и Херцеговине да се за члана Државне регулаторне комисије за електричну енергију именује Никола Пејић;
  4. Текућа питања