MENI

04. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

11.4.2007. 15:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Избор другог замјеника предсједавајућег Комисије саобраћај и комуникације Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ,
  2. Усвајање Записника са 3. сједнице, одржане 12.03.2007.године;
  3. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини – предлагач: Дом народа Парламентарне скупштине БиХ (процедура по старом Пословнику Представничког дома);
  4. Предлог закона о измјенама и допунама Закона о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини – предлагач: посланик Мехмед Суљкановић (ради подношења мишљења у складу са чланом 104. Пословника Представничког дома);
  5. Текућа питања.