MENI

2. сједница Kомисије за саобраћај и комуникацијe

27.2.2007. 15:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Верификовање Записника са Конститутивне сједнице, одржане 15.02.2007.године;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2006.години;
  3. Захтјев Пламенка Чустовића за разрјешење дужности члана Управног одбора Јавног радио-телевизијског сервиса Босне и Херцеговине;
  4. Предлог плана рада Комисије за 2007.годину;
  5. Остала питања.