MENI

55. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

19.10.2009 10:00 sala 1/I

Dnevni red:


 1. Razmatranje Zbirnog mišljenja o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2008. s prijedlogom zaključaka i prilozima 1., 2., 3., 4. i 5. koji čine jedinstvenu cjelinu sa Zbirnim mišljenjem (sačinilac: Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma)
  -         Prilog 1. Zbirnog mišljenja - mišljenje Komije o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2008. sa utvrđenim „pozitivnim mišljenjem“ i „pozitivnim mišljenjem sa skretanjem pažnje“;
  -         Prilog 2. Zbirnog mišljenja - 31 pojedinačno mišljenje Komisije o revizorskim izvještajima finansijskog poslovanja institucija BiH za 2008. sa utvrđenim „mišljenjem s rezervom“;
  -         Prilog 3. Zbirnog mišljenja - Pregled najčešće ponavljanih nalaza pri reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH u periodu 2006.-2008. godina;
  -         Prilog 4. Zbirnog mišljenja - Tabela sa izjašnjenjima institucija “druge grupe” o eventualnim sistemskim mjerama, čijim preduzimanjem bi se otklonili uzroci ponavljanja revizorskih nalaza u njihovom poslovanju;
  -         Prilog 5. Zbirnog mišljenja - Tabela o realizaciji prošlogodišnjeg komisijskog zaključka o utvrđivanju disciplinske odgovornosti za ponovljene nalaze revizije u periodu 2005.-2007., usvojenog u Predstavničkom domu.
 2. Tekuća pitanja.