MENI

54. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

8.10.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 52. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama BiH - prva komisijska faza (predlagač: poslanik Bajazit Jašarević);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o finansiranju političkih stranaka - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje revizorskog izvještaja o finansijskom poslovanju Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH za 2008. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Upoznavanje sa Informacijom o Godišnjem planu revizije Ureda za reviziju institucija BiH za 2009/2010. godinu;
  6. Tekuća pitanja.