MENI

48. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

4.6.2009 10:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 45. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita u bankama BiH-prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Izvještaja o finansijskom poslovanju BHRT-a za 2008. godinu, Pregleda korekcija finansijskih izvještaja BHRT-a za 2007. i 2008. godinu prema uputstvu revizije i zahtjevu Upravnog odbora BHRT-a i Korekcije finansijskih izvještaja BHRT-a za 2007. i 2008. godinu (podnosilac: Upravni odbor BHRT-a);
  4. Razmatranje Privremenog izvještaja Istražne komisije za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava u smislu zaključka s 53. sjednice Predstavničkog doma od 13 5.2009. godine
  5. Tekuća pitanja.