MENI

47. сједницa Комисије за финансије и буџет Представничког дома

21.5.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Разматрање Приједлога закона о јавним набавкама-друга комисијска фаза (предлагач: Савјет министара БиХ);
  2. Разматрање Извјештаја ревизије учинка на тему: „Процес запошљавања државних службеника у институцијама БиХ“ (сачинилац: Канцеларија за ревизију институција БиХ);
  3. Текућа питања:
    -     Обавјештење Министарства финансија и трезора БиХ о начину регулисања исплате новчаних накнада предсједавајућем и члановима Канцеларије за разматрање жалби за рад по неријешеним жалбама, запримљена 29.04.2009. године;