MENI

32. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

7.10.2008 9:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 29. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Zakona o fiskalnim kasama-prva komisijska faza (predlagač: poslanik Jozo Križanović);
  3. Tekuća pitanja.