MENI

22. sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma

28.3.2008 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 19. i 20. sjednice Komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH - prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  3. Razmatranje Prijedloga zakona o Fiskalnom vijeću u BiH – prva komisijska faza (predlagač: Vijeće ministara BiH);
  4. Razmatranje Izvještaja o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2007. (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH);
  5. Tekuća pitanja