MENI

19. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

11.2.2008. 10:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Верификација записника са 18. сједнице Комисије;
  2. Разматрање Приједлога закона о Буџету институција БиХ  и међународних обавеза БиХ за 2008. годину - прва комисијска фаза (предлагач: Предсједништво БиХ);
  3. Разматрање Извјештаја о раду Комисије за финансије и буџет за 2007.годину;
  4. Разматрање Оријентационог радног плана Комисије за финансије и буџет за 2008. годину;
  5. Текућа питања.