MENI

12. сједница Комисије за финансије и буџет Представничког дома

29.8.2007. 10:00 сала 1/I

Дневни ред:


 1. Верификација записника са 10. сједнице Комисије;
 2. Разматрање Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о акцизама у БиХ-прва комисијска фаза (предлагач: Комисија за спољну трговину и царине ПД-а ПС БИХ);
 3. Разматрање Извјештаја о извршењу Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2006. са закључком Предсједништва БиХ (предлагач: Предсједништво БиХ);
 4. Разматрање 10 извјештаја о ревизији финансијског пословања институција БиХ за 2006. годину (сачинилац: Канцеларија за ревизију финансијског пословања институција БиХ);
 5. Текућа питања

Напомена:
На овој сједници разматрат ће се ревизијски извјештаји слиједећих 10 институција:

 1. Институт за стандарде, мјеритељство и интелектуално власништво БиХ (С.Соколовић)
 2. Министарство спољнне трговине и економских односа БиХ (Д.Калабић)
 3. Агенција за надзор над тржиштем БиХ (Л.Продановић)
 4. Фонд за повратак БиХ (Б.Јашаревић)
 5. Државна агенција за истраге и заштиту (Л.Продановић)
 6. Институт за акредитирање БиХ (Л.Продановић)
 7. Агенција за статистику БиХ (С.Ерић)
 8. Агенција за јавне набавке БиХ (С.Ерић)
 9. Агенција за рад и запошљавање БиХ (С.Бахтић)
 10. Агенција за сигурност хране БиХ (Л.Продановић)