MENI

31. сједницa Заједничке комисије за административне послове

11.11.2009. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање записника са 30. сједнице Заједничке комисије;
  2. Разматрање Финансијског извјештаја о извршењу Буџета Парламентарне скупштине БиХ за период од 01.01. до 30.09.2009. године;
  3. Верификација Одлуке, број: 03/5-50-1-11-31/09 од 22.10.2009. године, о одобравању накнаде за одвојени живот;
  4. Разматрање Захтјева, број: 03/5-16-3-1242/09 од 28.10.2009. године, за коришћење права на партиципацију рачуна за мобилни телефон;
  5. Разматрање Захтјева, број: 03/5-50-3-1081/09 од 11.09.2009. године, за накнаду плате након престанка мандата и регреса за годишњи одмор;
  6. Разматрање Захтјева, број: 03/5-16-1-1212/09 од 28.10.2009. године, за регулисање права парламентарног војног повјереника БиХ;
  7. Давање сагласности на Правилник о спровођењу Кодекса понашања посланика и делегата у Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, број: 03/5-50-12-24-1/09 од 13.07.2009. године;
  8. Разматрање Поименичног списка лица која користе гаражна мјеста у подземној гаражи Парламентарне скупштине БиХ, број: 05/I-50-8-471-3/09 од 09.07.2009. године достављеног од Службе за заједничке послове институција БиХ по Закључку Заједничке комисије за административне послове, број: 03/5-50-1-11-27,2f/09 од 15.06.2009. године;
  9. Разматрање Обавјештења Колегијума Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, број: 01/а-50-1-13-108/09 од 05.10.2009. године, о разматрању аката Заједничке комисије;
  10. Разматрање Обавјештења секретара Заједничке службе, број: 01,02,03-50-3-1113/09 од 09.10.2009. године, у вези са списковима особља ОЕБС-а које ће убудуће пратити активности оба дома Парламентарне скупштине БиХ и појединих комисија.