MENI

31. sjednica Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove

11.11.2009. 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje zapisnika 30. sjednice Zajedničkog povjerenstva;
  2. Razmatranje Financijskog izvješća o izvršenju Proračuna Parlamentarne skupštine BiH za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. 2009. godine;
  3. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-31/09 od 22. 10. 2009. godine, o odobrenju naknade za odvojeni život;
  4. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-3-1242/09 od 28. 10. 2009. godine, za korištenje prava na participaciju računa za mobilni telefon;
  5. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-50-3-1081/09 od 11. 9. 2009. godine, za naknadu plaće nakon prestanka mandata i regresa za godišnji odmor;
  6. Razmatranje Zahtjeva, broj: 03/5-16-1-1212/09 od 28. 10. 2009. godine, za reguliranje prava parlamentarnog vojnog povjerenika BiH;
  7. Davanje suglasnosti na Pravilnik o provedbi Kodeksa ponašanja zastupnika i izaslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, broj: 03/5-50-12-24-1/09 od 13. 7. 2009. godine;
  8. Razmatranje Poimeničnog popisa osoba koje koriste garažna mjesta u podzemnoj garaži Parlamentarne skupštine BiH, broj: 05/I-50-8-471-3/09 od 9. 7. 2009. godine, dostavljenog od Službe za zajedničke poslove institucija BiH po Zaključku Zajedničkog povjerenstva za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-11-27,2f/09 od 15. 6. 2009. godine;
  9. Razmatranje Obavijesti Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/a-50-1-13-108/09 od 5. 10. 2009. godine, o razmatranju akata Zajedničkog povjerenstva;
  10. Razmatranje Obavijesti tajnika Zajedničke službe, broj: 01,02,03-50-3-1113/09 od 9. 10. 2009. godine, u vezi s popisom OESS-ovog osoblja koje će ubuduće pratiti aktivnosti obaju domova Parlamentarne skupštine BiH i pojedinih povjerenstava.