MENI

28. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

16.7.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Zajedničke komisije;
 2. Razmatranje Izvještaja o reviziji Parlamentarne skupštine BiH za 2008., broj: 01/02-07-16-1-543/09, od 29.6.2009.;
 3. Razmatranje Zahtjeva poslanika Jovana Todorovića, broj: 03/5-50-1-11-27,5/09, od 1.7.2009.;
 4. Razmatranje Zahtjeva sekretara Zajedničke službe, broj: 03/5-34-6-585/09, od 11.5.2009. u vezi s Odlukom o proceduri postupanja za slučaj smrti zaposlenog u Parlamentarnoj skupštini BiH i članova njegove uže porodice, broj: 03/5-50-1-11-25,4/09, od 8.4.2009.;
 5. Razmatranje Zahtjeva Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/6-50-1-8-17/09, od 2.6.2009., za donošenje odluke o isplati naknada za rad u radnoj grupi za izradu Strategije prevencije i borbe protiv nasilja u porodici u BiH;
 6. Razmatranje Informacije sekretara Zajedničke službe o potrebnom iznosu sredstava za realizaciju Odluke o pravu na razliku plaće, broj: 03-16-7-787/09, od 24.6.2009.;
 7. Razmatranje:
  a.       Prijedlogа odluka o izmjenama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009. i Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07, od 25.5.2007.;
  b.      Razmatranje Dopisa Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-13-100/09, od 24.6.2009., kojim je Prijedlog Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine za ublažavanje krize izazvane recesijom, broj: 01-114/09, od 11.6.2009., dostavljen Zajedničkoj komisiji za administrativne poslove;
  c.       Razmatranje Inicijative Saveza samostalnih sindikata BiH, broj: 01-III-316/09, od 10.3.2009., za smanjenje troškova ukupne javne potrošnje.
 8. Razmatranje Dopisa Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 06/1-50-2208-8/08, od 17.6.2009., i Mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, broj: 01-08-16-516-2/09, od 20.5.2009., u vezi s predajom knjigovodstvene evidencije zgrade Parlamentarne skupštine BiH;