MENI

27. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

15.6.2009 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Zajedničke komisije i Zabilješke s 26. sjednice Zajedničke komisije od 27.5.2009.;
 2. Razmatranje Finansijskog izvještaja o izvršenju Budžeta Parlamentarne skupštine BiH za period od 1.1. do 31.3.2009.;
 3. Razmatranjе:
  a)      Prijedloga odluke o procedurama za ostvarivanje prava na osnovu člana 4. stav (4) Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009.;
  b)      Analize o efektima ukidanja naknada, broj: 03-16-3-921/09, od 30.4.2009.;
  c)      Prijedlogа odluke o izmjenama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009.;
  d)      Poslaničke inicijative poslanika Kluba SDP-a, broj: 01-50-1-13-93/09, od 31.3.2009.;
  e)      Poslaničke inicijative Kluba poslanika SDA za izmjenu Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, broj: 03-16-1-123-1/09, od 7.4.2009.;
  f)       Razmatranje Inicijative Saveza samostalnih sindikata BiH, broj: 01-III-316/09, od 10.3.2009. za smanjenje troškova ukupne javne potrošnje;
  g)      Člana 7. Odluke Vijeća ministara BiH o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekovremeni rad, rad u neradne dane, noćni rad i rad u dane državnih praznika u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 4/09).
 4. Razmatranje Obavještenja sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-32-588-1/09, od 18.5.2009.;
 5. Razmatranje zahtjeva poslanika, koji nemaju status stalno zaposlenog u Parlamentarnoj skupštini BiH, za ostvarivanje prava na osnovu člana 4. stav (4) Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-11-25,3/09, od 8.4.2009.
 6. Verifikacija Odluke, broj: 03/5-50-1-11-26/09, od 6.5.2009., o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika;
 7. Razmatranje Informacije Sektora za međunarodne odnose i protokol o obavezi Parlamentarne skupštine BiH da plati penale zbog otkazivanja putovanja, broj: 03-05-33/09, od 6.4.2009.;
 8. Razmatranje Zahtjeva, broj: 01-05-4/08, od 15.12.2008., za povrat sredstava;
 9. Razmatranje obavještenja Službe za zajedničke poslove institucija BiH, po Odluci Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-11-22,6/09, od 17.2.2009.;
 10. Razmatranje odgovora Službe za zajedničke poslove institucija BiH, broj: 05/1-50-8-471-1/09, od 4.3.2009., o rasporedu garažnog i parking prostora.
 11. Razmatranje:
  a)      Zahtjeva za davanje saglasnosti za kupovinu poklona, broj: 01-50-1-13-97/09, od 12.5.2009.;
  b)      Prijedloga pravilnika o protokolarnim poklonima Parlamentarne skupštine BiH.
 12. Informacija o stavovima Kolegija Predstavničkog doma, broj: 01-50-1-13-92/09, od 24.3.2009., i broj: 01,02-16-1-75-1/09, od 24.3.2009., u vezi sa zaključcima Zajedničke komisije za administrativne poslove za pripreme programa ublažavanja posljedica ekonomske krize;
 13. Razmatranje:
  a)      Prijedloga rasporeda kancelarijskog prostora u zgradi Parlamentarne skupštine BiH od 29.4.2009.;
  b)      Dopisa Odbora državne službe za žalbe, broj: 01-13/09, od 17.2.2009.;
  c)      Žalbe sekretara Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 01,02,03-50-3-576/09, od 6.5.2009.
 14. Upoznavanje s Dopisom Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-13-93/09, od 31.3.2009., i Dopisom Kolegija Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, broj: 02-50-1-24-26-2/09, od 15.4.2009., u vezi s trajnim smještajem Centralne izborne komisije BiH;
 15. Razmatranje Nacrta izvještaja o posjeti Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora i upoznavanje s Dopisom Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove, od 24.3.2009.;
 16. Utvrđivanje kriterija za angažiranje stručnjaka i svjedoka za potrebe komisija i drugih radnih tijela domova.