MENI

21. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

22.1.2009 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Razmatranje Prijedloga rasporeda prostorija, broj: 03/5-50-3-984/08, od 18.12.2008.; sačinjenog po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/5-50-1-17-18,2c/08, od 21.10.2008.;
 2. Razmatranje Dopisa Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 03-50-3-600/08, od 6.11.2008., u vezi sa izmještanjem Ureda za saradnju s Interpolom – veza: Akt Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-50-3-600/08, od 24.9.2008.;
 3. Razmatranje prigovora Zajedničke komisije za odbranu i sigurnost BiH, broj: 03/5,01,02,03-50-3-600/08, od 16.12.2008., na raspored radnih prostorija;
 4. Razmatranje zahtjeva za dodjelu radnih prostorija u zgradi Parlamentarne skupštine BiH:
  a)      Agencije za državnu službu BiH, broj: 01-50-1-15-41-1/08, od 12.12.2008.;
  b)      Vijeća nacionalnih manjina BiH, broj: 03/5-34-7-874/08, od 21.7.2008., za osiguravanje sredstava za rad, troškove rada i prostorije za rad Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  c)      Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, sudskoj vlasti i javnim ustanovama BiH, broj: 03/6-50-3-977-1/08, od 30.10.2008., i Dopisa Kolegija Predstavničkog doma, broj: 01-50-3-977-1/08, od 5.11.2008.;
 5. Razmatranje Dopisa Sektora za odnose s javnošću, od 31.12.2008.