MENI

20. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

15.12.2008 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 19. sjednice Zajedničke komisije za administrativne poslove;
 2. Razmatranje Inicijative poslanika Sadika Bahtića, broj: 03/5-50-3-1238/08, od 18.11.2008., za izmjene i dopune Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-3a-10/08, od 26.2.2008.;
 3. Razmatranje Prijedloga odluke Kolegija Sekretarijata za izmjene i dopune Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-4-9/08, od 30.1.2008.;
 4. Verifikacija Odluke Kolegija Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-20/08, od 19.11.2008., o prestanku statusa stalno zaposlenog poslanika Snježane Rajilić;
 5. Verifikacija Odluke Kolegija Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-20/08, od 19.11.2008., o dodjeli jednokratne novčane pomoći poslaniku Momčilu Novakoviću zbog smrti člana uže porodice;
 6. Razmatranje Obavještenja Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-20-73/08, od 11.11.2008. u vezi s rasporedom prostora u zgradi Parlamentarne skupštine BiH, (Zaključak Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-11-17-18,2b/08, od 21.10.2008.);
 7. Razmatranje Zahtjeva Kolegija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01-50-1-20-76/08, od 2.12.2008., za odobrenje novčanog iznosa članovima Kolegija, za kupovinu prazničnih poklona;
 8. Razmatranje Zahtjeva sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj:03-16-2-1274/08, od 24.11.2008., za odobrenje plaćanja računa za aviokarte;
 9. Razmatranje Zahtjeva sekretara Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, broj: 03/5-34-7-1263/08, od 21.11.2008., za naknadu štete;
 10. Razmatranje Zahtjeva, broj: 02-50-1-24-21-8/08, od 10.12.2008., za isplatu troškova vezanih za održavanje pres-konferencije u Banjoj Luci;
 11. Razmatranje Informacije sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-34-3-401/08-lot 37, od 3.12.2008. u vezi s provedenim postupkom za javnu nabavku usluga hotelskog smještaja, sačinjene po Zaključku Zajedničke komisije za administrativne poslove, broj: 03/5-50-1-17-19,2g/08, od 17.11.2008.;
 12. Razmatranje Obavještenja sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03-16-1-1232-1/08, od 18.11.2008., o prethodnoj reviziji godišnjih računa Parlamentarne skupštine BiH za 2008. godinu.