MENI

12. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

1.4.2008 15:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 11. sjednice Zajedničke komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o dužnostima i pravima članova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, prvo čitanje;
  3. Razmatranje dopisa Ad hoc komisije za pripremu i izradu izmjena i dopuna, kao i Prečišćenog teksta Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 01-50-1-57-3/08, od 12.3.2008.