MENI

05. sjednica Zajedničke komisije za administrativne poslove

30.7.2007 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 3. sjednice Zajedničke komisije i Zabilješke s 4. sjednice Zajedničke komisije od 4.7.2007.;
 2. Razmatranje izvještaja o izvršenju budžeta za period 1.1. – 30.6.2007. godine;
 3. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika dr. Seada Avdića, broj: 03-34-1-62/07, od 7.2.2007. godine – Odgovor nadležnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 4. Razmatranje Zahtjeva bivšeg poslanika Vlatke Komšić za prestanak prava na naknadu plaće;
 5. Razmatranje Zahtjeva poslanika Adema Huskića za korištenje prava na odvojeni život i smještaj;
 6. Razmatranje Zahtjeva poslanika Sadika Ahmetovića za korištenje prava na odvojeni život i smještaj;
 7. Razmatranje Zahtjeva poslanika Vinka Zorića za isplatu novčane pomoći zbog bolesti;
 8. Donošenje Odluke o prestanku prava na naknadu plaće za privremeno obavljanje poslova sekretara Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine rukovodećem državnom službeniku Milanu Zjajiću;
 9. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-3-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 10. Razmatranje Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama zaposlenih u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine BiH (prečišćeni tekst), broj: 01/7,02/3-50-1-17-4-19/06, od 21.6.2006. godine, predlagač: Kolegij Sekretarijata Parlamentarne skupštine BiH;
 11. Razmatranje prijedloga sekretara Zajedničke službe za dopunu člana 24. Pravilnika o načinu i uslovima korištenja internih i eksternih usluga-reprezentacije, PTT usluga, službenih putovanja, službenog vozila, službene odjeće, štampe i stručne literature u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (prečišćeni tekst), broj: 03/5-50-1-17-11a-3/07 od 25.5.2007.;
 12. Razmatranje Izvještaja o raspisanim javnim oglasima za prijem državnih službenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine - realizacija zaključka sa 3. sjednice Zajedničke komisije;
 13. Razmatranje zahtjeva sekretara Zajedničke službe u vezi sa službenim putovanjima u zemlji i inostranstvu;
 14. Razmatranje informacije o raspodjeli prostora u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
 15. Razmatranje informacije sekretara Zajedničke službe Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, broj: 03-16-3-899/07 od 4.7.2007;
 16. Razmatranje Izvještaja o isplaćenim naknadama za sve zaposlene u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.5.2007. godine.