MENI

31. сједницa Заједничке комисије за европске интеграције

9.2.2010. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:


  1. Усвајање Записника 30. сједнице Комисије;
  2. Припрема за 12. интерпарламентарни састанак са Делегацијом Европског парламента за односе са земљама Југоисточне Европе, Сарајево, 15. и 16. фебруар 2010. године;
  3. Текућа питања;