MENI

80. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

24.2.2022

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 79. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje modificiranog prijedloga izmjena i dopuna Ustava Bosne i Hercegovine i Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (predlagač: Dervo Sejdić), u skladu sa zaključkom sa 79. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Verifikacija odgovora na dopis Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i odgovora na pitanja specijalnog izvjestioca UN-a za manjine povodom izrade tematskog izvještaja „Prevencija sukoba kroz zaštitu ljudskih prava manjina“;
  4. Razmatranje saopštenja za javnost pet tuzlanskih udruženja nacionalnih manjina, predlagač: Tihomir Knežiček;
  5. Tekuća pitanja:
    a) Razmatranje predstavke broj: 05/7-50-17-256/22 od 15. 2. 2022,
    b) Razmatranje prijedloga dopisa za Mtel kompaniju povodom ukidanja kanala na jezicima manjina.