MENI

78. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

9.12.2021 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 76. i 77. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Nacrta prijedloga izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2021. godinu;
  3. Razmatranje Nacrta prijedloga plana rada Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine za 2022. godinu;
  4. Tekuća pitanja.