MENI

10. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

4.11.2021 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 9. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1593/21 od 4. 8. 2021. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5552-3/21 od 14. 9. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1253/21 od 22. 6. 2021. i Obavještenje Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-5188-2/21 od 6. 10. 2021;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1429/21 od 14. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7423/21 od 27. 7. 2021,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1454/21 od 21. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7684/21 od 8. 9. 2021,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1547/21 od 30. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8087/21 od 20. 9. 2021,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1854/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8758/21 od 31. 8. 2021,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1401/21 od 8. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7398/21 od 4. 10. 2021,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1852/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10010/21 od 6. 10. 2021,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1883/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7730/21 od 11. 10. 2021,Ž
  h) žalba broj: 05/2-50-17-999/21 od 7. 5. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-5029/21 od 1. 10. 2021,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1380/21 od 7. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-7387/21 od 4. 10. 2021,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1678/21 od 27. 8. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8706/21 od 4. 10. 2021,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-1702/21 od 7. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9082/21 od 29. 9. 2021,
  l) žalba broj: 05/2-50-17-1719/21. od 9. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9250/21 od 17. 9. 2021,
  m) žalba broj: 05/2-50-17-1814/21 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9555/21 od 27. 9. 2021,
  n) žalba broj: 05/2-50-17-1770/21 od 21. 9. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9788/21 od 27. 9. 2021,
  o) žalba broj: 05/2-50-17-1455/21 od 21. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7821/21 od 15. 10. 2021,
  p) žalba broj: 05/2-50-17-1481/21 od 28. 7. 2021. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7953/21 od 15. 10. 2021;
 4. Tekuća pitanja.

Napomena: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.