MENI

81. sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH - Poslanička pitanja

Pitanje postavio/la

Bećirović, Denis

„U odgovoru na poslaničko pitanje, između ostalog, stoji da je Vijeće ministara u 2007. godini, dakle u cijeloj toj godini usvojilo svega četiri zakona, u 2008. godini svega 10 zakona, u 2009. godini svega 14 zakona i evo za 2010. nisam dobio podatke. Mene interesuje, dakle tražim usmeni odgovor od Vijeća ministara BiH, danas na sjednici, da li su ovi podaci zaista tačni?

Odgovor
Džaferović, Šefik

1.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH - U kojoj fazi je provođenje Zakona o visokom obrazovanju? Da li je tačno da postoje problemi u vezi s titulama i zvanjima? Ako jeste, kada i kako se misli riješiti to pitanje? 2.Centralnoj izbornoj komisiji BiH i Vijeću ministara BiH– Da li će se na dan održavanja izbora u BiH formirati biračka mjesta u inozemstvu i izvan zvaničnih sjedišta diplomatsko - konzularnih predstavništava BiH?

Odgovor
Mehmedović, Šemsudin

1.Pitanje upućeno direktoru Uprave za indirektno oporezivanje BiH - Na osnovu kojeg zakona ili akta je zabranjeno da teretna motorna vozila bh. registarskih oznaka ne mogu da voze priključna vozila, tegljače i slično sa stranim registarskim oznakama preko bh. granice? 2.Pitanje upućeno Vijeću ministara BiH i Ministarstvu pravde BiH - Na osnovu kojih propisa i po čijem nalogu se Ministarstvo pravde BiH miješa u samostalnost Vanjsko-trgovinske komore BiH, kao i njeni zaposlenici Jusuf Halilagić i Fazila Musić i to po predstavci ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao da se radi o upravnoj organizaciji u sastavu ovog ministarstva, donosi se po hitnom postupku rješenje o upravnom postupku, koje je već unaprijed bilo pripremljeno? Nije li ovaj postupak Ministarstva pravde BiH destruktivan po budućnost ove važne ustanove za bh. privredu, a koja je po zakonu samostalna? Zašto se Ministarstvo pravde BiH upustilo u: • aktivnosti za koje nije nadležno • kršenje zakona • zanemarivanje suštine problema • povredu pravila upravnog postupka Kako Vijeće ministara BiH misli zaustaviti dezintegracijske procese u ovoj veoma značajnoj instituciji, a da pri tome ne povrijedi njihovu samostalnost? 3.Pitanje upućeno direktoru Državne agencije za istrage i zaštitu - Šta je SIPA, tj. Regionalni ured Sarajevo (koji teritorijalno pokriva to područje) uradila da spriječi teroristički čin u Bugojnu? Da li je pokrenuto pitanje odgovornosti načelnika Gogića i šefa Odsjeka za borbu protiv terorizma (Anera Hadžimahmutovića)?

Odgovor
Alajbegović, Azra

1.Pitanja upućena Vijeću ministara BiH: a)Zašto se ne rješavaju zahtjevi za državljanstvo? b)Kada će u parlamentarnu proceduru biti upućeni zakoni iz oblasti zaštite okoliša? c)Zašto Vijeće ministara BiH uz sveprisutnu problematiku na tržištu lijekova u BiH, prije svega zbog haotičnog stanja u određivanju cijena lijekova, ne pristupi ispunjavanju zakonom definirane obaveze o određivanju načina oblikovanja cijena lijekova, kao i načina izvještavanja o cijenama lijekova? 2.Pitanja upućena Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH: a)Kada će direktorica Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH početi s potpunom primjenom zakona, bez izbora članova na čijoj primjeni insistira i istovremenim odgađanjem primjene drugih članova koji, prema njenom mišljenju, nisu prioritet? b)Šta je razlog da se do danas nije pristupilo primjeni usvojene sistematizacije, tj. raspisivanju internih i eksternih konkursa za popunjavanje radnih mjesta u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva? c)Informacije s tržišta govore da je više od 50% lijekova kojima je registracija priznata po osnovu rješenja izdatih na nivou entiteta ima nepotpuno ili gotovo da nema nikakvu registracionu dokumentaciju, da veliki broj veledrogerija ne ispunjava osnovne uslove za poslovanje definirano zakonom. Da li je Agencija provela postupak ocjenjivanja i potvrde dozvole u skladu s rokovima utvrđenim ovim zakonom? Ako nije, zašto nije? Jer se time dovodi u pitanje ravnopravna konkurencija na jedinstvenom tržištu lijekova u BiH. 3.Pitanja i inicijativa upućena Federalnom ministarstvu zdravstva: a) Zašto Federalno ministarstvo zdravstva ne preduzima zakonom definirane mjere da se na nivou BiH usvoji lista esencijalnih lijekova u BiH i tako spriječi u posljednje vrijeme često prisutna pojava da svaki kanton usvaja svoju listu esencijalnih lijekova i prazni ionako prazne zdravstvene fondove a obrazlažući to činjenicom da se od 2008., tj. od trenutka usvajanja zakona na nivou države BiH još nije provela odredbe čl. 82. i 83. stav (1) Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH. b) Kako se moglo desiti da 26. juna 2010. godine Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja raspiše (konkurs) tender za betaferon za terapiju multipleskleroze, a ne interferone, što bi bilo logično i razumljivo. Komisija Federalnog ministarstva zdravstva osnovana je kao Komisija za terapiju interferonima a ne terapiju betaferonom. Ovako koncipiran tender doveo je do nemogućnosti terapije pacijenata interferonima beta 1a i mogućnosti proizvođača na različit pristup tenderu i favoriziranje jednog proizvođača. 4.Pitanje upućeno federalnom ministru zdravlja – Federalnom ministru zdravlja je početkom ove godine Stručno vijeće Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH na davanje saglasnosti dostavilo prijedlog državne esencijalne liste lijekova ali do danas taj prijedlog nije usaglašen na nivou ministarstava, entiteta i Odjela za zdravstvo Brčko Distrikta. Kad će ministar zdravstva BiH pristupiti realizaciji člana 83. stav (1) Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima BiH?

Odgovor
Huskić, Adem

1.Pitanja upućena Vijeću ministara BiH: a) Kada će u parlamentarnu proceduru biti upućen Zakon o državnoj pomoći? b) Koliko Ministarstvo vanjskih poslova BiH plaća mjesečno diplomatama stanove i imaju li dokumentaciju za te troškove? 2.Pitanja upućena Regulatornoj komisiji za električnu energiju BiH, Regulatornoj komisiji za električnu energiju u Federaciji BiH, Regulatornoj komisiji za energetiku RS-a i Ombdusmenu za zaštitu potrošača u BiH: a) Zašto građani kao krajnji kupci koji se žele priključiti na distribucijsku mrežu moraju podnositi zahtjeve i ponovo plaćati taksu iako su to već jednom uradili na istom objektu i evidentirani su kao kupci? b) Zašto su cijene takse za elektroenergetsku saglasnost drastično različite i iznose od 50 KM (Brčko Distrikt) do 1.800 KM (Elektrodistribucija Tuzla)?

Odgovor
Nanić, Husein

1.Pitanje upućeno Federalnom ministarstvu finansija – S obzirom da se UNA Bank d.d. Bihać obratila Ministarstvu za refundaciju isplaćenih sredstava po osnovu strane devizne štednje koje je UNA Banka isplatila po osnovu rješenja o izvršenju na nekretnine Banke, te s obzirom da je Una Bank d.d. Bihać već više godina pod prinudnom upravom, te da bi refundacija traženih sredstava u značajnoj mjeri pomogla poslovanju banke, pitam Ministarstvo: Da li će i kada refundirati sredstva UNA Banci? 2.Pitanje upućeno Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvu pravde BiH - Da li postoji inicijativa i da li su navedena ministarstva izradila i u proceduru upućivala do sada zakon kojim bi se regulirala upotreba etničkih i vjerskih simbola u BiH?

Odgovor