MENI

Bogdanić, Dragan

Dom Predstavnički dom
Stranka SNSD
Klub Klub poslanika SNSD
Izborna jedinica / Entitet Opći izbori 2018. - RS / Izborna jedinica 2
E-mail [email protected]
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA
(podaci po izboru poslanika)
Datum i mjesto rođenja 05.07.1965.
Zanimanje doktor medicine - kardiolog
Stručna sprema VSS   stepen: VII
Oblast doktor medicine - kardiolog

Srednja škola

srednja medicinska

Fakultet

medicinski fakultet
Ostalo / specijalizacije

interna medicina
subspecijalizacija kardiologija

Radno iskustvo

ZTC "Banja Vrućica" a.d. Teslić do 2013.
Ministarstvo zdravlja do 2018.

Strani jezici ruski jezik
GOVORI/IZLAGANJA/INICIJATIVE

Govori

Izlaganja

Inicijative

 

POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
  • Poslanička pitanja te na njih prispjele odgovore u sazivu 2018. - 2022. godine možete potražiti OVDJE