MENI

Suljkanović, Mehmed

Suljkanović, Mehmed
Dom Predstavnički dom
Stranka SBiH
Klub Klub poslanika SBiH
Izborna jedinica / Entitet FBiH / Izborna jedinica 5
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Datum i mjesto rođenja:
20.01.1948., Srebrenik

Stručna sprema:
VSS

Strani jezici:
engleski i francuski

Bračno stanje:
oženjen

Biografija:
Rođen 1948. u Srebreniku. Srednju školu i Rudarski fakultet završio u Tuzli. Po završetku fakulteta zaposlio se 1971. na RGF-u u Tuzli. Magistrirao i doktorirao na RGF-u Tuzla. Trenutno u zvanju redovnog profesora na RGF-u za naučnu oblast "Mehanika i mehanika tla i stijena". Od 1992. do 1996. bio pripadnik Armije BiH kao oficir za vezu sa UNPROFOR-om. U nekoliko navrata boravio na naučnom i stručnom usavršavanju u SAD i Engleskoj. Objavio veći broj naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima i na kongresima. Bio dekan Rudarsko-geološkog fakulteta od 1989. - 1993. godine. Od 1999. obavljao dužnost prodekana Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli. Od aprila 2003. poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH.