MENI

Sipović, Mirsad

Sipović, Mirsad
Dom Predstavnički dom
Stranka SDA
Klub Klub poslanika SDA
Izborna jedinica / Entitet FBiH / Izborna jedinica 3
OSTALI LIČNI PODACI POSLANIKA

Datum i mjesto rođenja:
8.7.1957. godine

Stručna sprema:
VSS - dipl. pravnik - advokat (pred odbranom magistarskog rada)

Strani jezici:
engleski (pasivno), ruski (aktivno) znanje

Bračno stanje:
oženjen, otac dvoje djece


Biografija:
Rođen sam u Sarajevu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu (gimnaziju), te Pravni fakultet. Položio sam usmeni dio ispita i pred odbranom sam magistarskog rada na Katedri krivičnog prava Pravnog fakulteta u Sarajevu. Po zanimanju sam advokat i posjedujem vlastitu advokatsku kancelariju, sa stalno zaposlenim advokatskim pripravnicima, stručnim saradnicima i administrativnim službenicima. Poslanik sam u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH sa liste SDA (od 16.1.2006.). U periodu od 1997. do 2000. obavljao sam dužnost zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Centar, predsjednika i zamjenika predsjednika Komisije za statut i promjene Općine Centar i zamjenika predsjednika Ustavne komisije Kantona Sarajevo. Predsjednik sam Upravnog odbora Regionalne advokatske komore Sarajevo, član sam Skupštine advokatske komore Federacije BiH, u dva mandata bio sam član Upravnog odbora Karate saveza BiH, predsjednik Karate saveza Kantona Sarajevo, a trenutno sam član Predsjedništva Nogometnog kluba ‘’Željezničar’’ Sarajevo.

 

Izabran Mirsad Sipović na 72. sjednici Predstsvničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 16. januara 2006. godine, umjesto Abdulaha Nakaša koji je preminuo 27. novembra 2005. godine.