MENI

Међународни документи од VII сазива (2014 -2018)

Од почетка VII сазива (2014) у законодавној бази података e-z@k ПСБиХ формално и садржајно обрађују се међународни документи (уговори, споразуми, конвенције, протоколи, меморандуми, декларације, статути итд.)  које Предсједништво БиХ, ради добијања претходне сагласности за ратификацију или отказивање, доставља Парламентарној скупштини БиХ. Парламентарна скупштина БиХ одлучује о давању сагласности за ратификацију или отказивање међународних докумената.

База података e-z@k ПСБиХ корисницима омогућава приступ:

  • информацији о међународном документу са коначним статусом у ПСБиХ, статусом и фазом поступка у ДНПСБиХ и у ПДПСБиХ  (подносилац, број и датум документа, надлежна комисија);
  • информацији о објављеној одлуци о сагласности за ратификацију или отказивањe међународних докумената у ''Службеном гласнику БиХ – Међународни уговори''  (број ''Службеног гласника  БиХ – Међународни уговори'' у којем је објављена одлука ПСБиХ као и број у којем је објављена одлука Предсједништва БиХ);
  • цјеловитим текстовима међународних уговора, мишљењу надлежне комисије као и листингу гласања са сједнице дома.