MENI

PRETRAGA

NAZIV ILI BROJ AKTA

SAZIV

STATUS

Prijedlozi zakona/zakoni prema statusu

Kako bi se korisnicima omogućio brz i jednostavan pristup informacijama o statusu prijedloga zakona u svim fazama osnovnog zakonodavnog postupka, Odjel za dokumentaciju i informacije INDOK sektora Sekretarijata PSBiH kontinuirano ažurira podatke o statusu prijedloga zakona.

Status se mijenja zavisno od toga u kojoj je fazi osnovnog zakonodavnog postupka određeni prijedlog zakona. Promjene statusa vidljive su odmah.