MENI

Džaferović, Šefik

Dom Dom naroda
Stranka SDA
Klub Klub bošnjačkog naroda
Izborna jedinica / Entitet FBiH
E-mail [email protected]
GOVORI/IZLAGANJA/INICIJATIVE

Govori

Izlaganja

Inicijative

DELEGATSKA PITANJA I ODGOVORI
  • Delegatska pitanja te na njih prispjele odgovore u sazivu 2022. - 2026. godine možete potražiti OVDJE 
PRETHODNI MANDATI
  • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH 1998. - 2000.
  • Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH 2000. - 2002.
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2002. - 2006., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2006. - 2010.
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2010. - 2014.
  • Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH 2014. - 2018., predsjedavajući / zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma