MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS)

PREDSJEDATELJ: Zrno, Branko
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Mehmedović, Šemsudin
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Ljubičić, Drago
ČLANOVI: Mehmedović, Šemsudin
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS )
Parliamentary Assembly of Organisation for Security and Cooperation in Europe


Parlamentarna skupština OESS-a (PS OESS) je parlamentarna dimenzija OESS-a kao organizacije osnovane u vrijeme hladnog rata, koja je prije svega služila kao forum za dijalog Istoka i Zapada. Skupština je uspostavljena na Pariškom sastanku na vrhu 1990. godine s primarnim ciljem da promiče sudjelovanje parlamenata zemalja članica u radu OESS-a, i vremenom se razvila u veoma aktivnog i uvaženog člana OESS-ove obitelji. Njen glavni zadatak je omogućiti dijalog između parlamenata, što predstavlja važan aspekt cjelokupnih napora u suočavanju s izazovima demokracije svugdje gdje je OESS prisutan.

Parlamentarna skupština OESS-a broji 320 članova iz 56 zemalja, koji su mandate dobili od svojih nacionalnih parlamenata i koji se sastaju tri puta godišnje kako bi raspravljali o pitanjima bitnim za aktivnosti i nastojanja OESS-a. Članovi Skupštine pripremaju deklaracije, priopćenja i preporuke upućene vladama, parlamentima i civilnom društvu o značajnim pitanjima vezanim uz promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, gospodarske i ekološke suradnje te vojno-sigurnosna pitanja. Članovi Skupštine i u svojim matičnim parlamentima raspravljaju o temama koje se tiču OESS-a.

Danas svaki parlament u svome članstvu ima OESS-ove stručnjake koji su u mogućnosti podržati i utjecati na politiku OESS-a. U tom smislu, njihov rad povećava političku odgovornost i legitimitet OESS-a, a s druge strane poboljšava transparentnost OESS-ovog rada u svim sektorima. Poseban značaj PS OEES-a je u nadgledanju, naročito parlamentarnih, izbora u regiji u kojoj je OESS prisutan. Program angažira članove parlamenata zemalja članica da, u svojstvu stručnih promatrača, vode OESS-ove izborne projekte.

Članovi Skupštine također prate i način na koji OESS izvršava preuzete obveze sudjelovanjem na tematskim seminarima i konferencijama koje Skupština redovito organizira. Ove rasprave između zasjedanja Skupštine posvećene su specifičnim temama kojima se bavi i OESS, kao što su: sigurnost, manjine, migracije, organizirani kriminal i korupcija itd. Također se bave i regionalnim pitanjima, uključujući izgradnju demokracije u kavkaskoj i balkanskoj regiji, transazijskoj dimenziji OESS-a, te mediteranskoj i arktičkoj regiji. Nadalje, OESS svake druge godine organizira i konferencije s ekonomskom tematikom.

Sve rasprave unutar OESS-a pružaju parlamentarcima mogućnost da razmijene mišljenja s kolegama i međunarodnim stručnjacima i da prodube svoje razumijevanje pitanja od značaja za OESS u širem kontekstu načela Organizacije i sveobuhvatnog načela sigurnosti. Parlamentarna skupština OESS-a redovito održava službenu i neslužbenu komunikaciju i suradnju s drugim institucijama OESS-a, ali i blisku suradnju s Parlamentarnom skupštinom Vijeća Europe, Skupštinom Zapadnoeuropske unije, Europskim parlamentom i Interparlamentarnom skupštinom Zajednice nezavisnih država, koji imaju status promatrača u PS OESS-a .
Bosna i Hercegovina, kao zemlja članica OESS-a, ima pravo imenovati tri člana Parlamentarne skupštine BiH predstavnicima u Parlamentarnoj skupštini OESS-a.
Izaslanstvo Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini OESS-a ima tri člana koji su istodobno raspoređeni u odbore PS OESS-a:

- Opći odbor za politička pitanja i sigurnost
- Opći odbor za ekonomska pitanja, znanost, tehnologiju i okoliš
- Opći odbor za demokraciju, ljudska prava i humanitarna pitanja.

Stalno izaslanstvo PSBiH daje je veliki doprinos radu PS OESS-a i aktivnim sudjelovanjem u izbornim promatračkim misijama, kako u regiji tako i drugim europskim zemljama.


Zemlje članice OESS-a: Albanija, Andora, Armenija, Austrija, Azerbajdžan, Belgija, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Danska, Estonija , Finska, Francuska, Grčka, Gruzija, Nizozemska, Hrvatska, Irska, Island , Italija, Kanada, Kazahstan, Cipar, Kirgistan, Latvija, Lihtenštajn, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Moldavija, Monako, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Ruska Federacija, San Marino, Sjedinjene Američke Države, Slovačka Republika, Slovenija, Srbija, Sveta Stolica, Španjolska, Švedska, Švicarska, Tadžikistan, Turkmenistan, Turska, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Uzbekistan

Službeni jezici u PS OESS-a: engleski, franucski, njemački, talijanski, ruski i španjolski
Ostale aktivnosti