MENI

Izaslanstvo Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

PREDSJEDATELJICA: Dervišević, Rejhana
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Nović, Sredoje
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJICE: Glavaš, Vlatko
KONTAKT

 

Nadležnosti

Parlamentarna skupština Mediterana (PAM)
Parliamentary Assembly of the Mediterranean


Parlamentarna skupština Mediterana (Parliamentary Assembly of the Mediterranean) međunarodna je organizacija uspostavljena 2005. Godine, kako bi se unaprijedila petnaest godina duga suradnja između zemalja u mediteranskoj regiji koja se od 1990. godine odvijala unutar Konferencije o sigurnosti i suradnji na Mediteranu, pod okriljem Interparlamentarne unije. U sklopu Konferencije održani su susreti u Malagi (1992.), Valletti (1995.), Marseillesu (1999.) te Nafplionu (2005.), na kojima su članovi Konferencije pokrenuli osnivanje Parlamentarne skupštine Mediterana. Konstituirajuća sjednica Parlamentarne skupštine Mediterana održana je u Ammanu (Jordan) 2006. godine, na kojoj je izabran prvi predsjednik PAM-a Abdelwahed Radi (Maroko) i usvojeni Statut i Poslovnik PAM-a.

Temeljna misija Parlamentarne skupštine Mediterana (PAM) jest okupljati predstavnike mediteranskih zemalja u svrhu promicanja političkog dijaloga, poticanja gospodarske i kulturne suradnje, produbljivanja demokracije i vladavine prava, poštivanja ljudskih prava te razvijanja dijaloga između kultura, civilizacija i religija s ciljem pronalaženja zajedničkih rješenja za izazove s kojima se suočava mediteranska regija te kreirati prostor za mir i prosperitet građana. Aktivnosti PAM-a komplementarne su radu ostalih regionalnih i međunarodnih tijela odgovornih za jačanje sigurnosti, stabilnosti i mira na Mediteranu.

Parlamentarna skupština Mediterana okuplja 31 državu članicu koje su u Skupštini zastupljene posredstvom svojih nacionalnih izaslanstava s jednakim pravima donošenja odluka i glasovanja, a razmatraju politička, društvena, gospodarska i kulturna pitanja te donose odluke od neposredne važnosti za sve zemlje u regiji. Pridružene članice i promatrači sudjeluju u radu PAM-a, ali nemaju pravo glasovati. Glavno Tajništvo Parlamentarne skupštine Mediterana ima sjedište na Malti od rujna 2007. godine

Parlamentarnom skupštinom Mediterana rukovodi i koordinira Biro, koji čini osam predstavnika jednako zastupljenih sjevernih i južnih zemalja regije. U Skupštini se preferira jednoglasno donošenje odluka ili, alternativno, većinskim glasovanjem. Unutar Skupštine djeluju tri stalna odbora koji se bave političkim, gospodarskim i socijalnim pitanjima. Statutom Skupštine također je predviđeno uspostavljanje ad hoc odbora ili posebnih radnih skupina. Skupštinu i njezina operativna tijela opslužuje Tajništvo.

Parlamentarna skupština Mediterana idealno je mjesto za organiziranje rasprava između parlamentaraca, aktera civilnog društva i privatnog sektora i političara. Cilj joj je postati parlamentarnim središtem za usavršavanje o mediteranskim pitanjima. Odbori PAM-a redovito se sastaju kako bi raspravljali o brojnim pitanjima koja se odnose na kulturne, gospodarske, političke i društvene uvjete u regiji. Ta pitanja uključuju regionalnu stabilnost, kulturni dijalog i dobro upravljanje.

Prema Statutu Parlamentarne skupštine Mediterana:

Skupština se sastaje jedanput godišnje na redovitom zasjedanju. U pravilu, domaćin godišnjeg zasjedanja je jedna od država članica. Sastav Skupštine i postupak odlučivanja temelji se na načelu jednakosti država članica. Izaslanstva parlamenata država članica čine najviše pet članova i trebaju imati predstavnike oba spola. Svako izaslnstvo ima pravo na pet glasova, uz uvjet da su nazočna najmanje dva člana izaslanstva. Ako je nazočan samo jedan član izaslanstva, ima pravo samo na jedan glas. Odluke u Skupštini donose se konsenzusom, a u slučajevima kada nije moguće postići konsenzus, Skupština donosi odluke većinom od 4/5. Skupština bira predsjednika i četiri dopredsjednika na razdoblje od dvije godine, kao i predsjednike stalnih odbora.

Biro je odgovoran za koordiniranje i pripremu aktivnosti Skupštine i njezinih odbora te pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih funkcija. Biro čine predsjednik Skupštine, četiri dopredsjednika i predsjednici tri stalna odbora. Predsjednik Skupštine saziva Biro najmanje tri puta u godini ili kada to smatra potrebnim. Odluke Biroa donose se konsenzusom. Biro je odgovoran za: davanje preporuka o prijmu članova u Skupštinu, kao i suspenziju njihova članstva, predlaganje mjesta i datuma održavanja sjednica Skupštine, kao i drugih sastanaka, utvrđivanje nadležnosti stalnih odbora, pripremu godišnjeg programa rada i proračuna, usvajanje završnog računa za prethodnu fiskalnu godinu (na preporuku imenovanih revizora), predlaganje kandidata za mjesto glavnog tajnika i imenovanje ambasadora dobre volje na prijedlog PAM-a.

Stalni odbori pripremaju rad Parlamentarne skuštine Mediterana u obliku mišljenja i preporuka. Bave se sljedećim pitanjima: 

Stalni odbor za političku i sigurnosnu suradnju (Prvi odbor) – regionalna stabilnost: odnosi između mediteranskih partnera utemeljeni na osam načela (suzdržavanje od uporabe sile, mirno rješavanje međunarodnih sporova, nepovredivost granica i teritorijalnog integriteta država, pravo naroda na samoopredjeljenje i život u miru na svojim teritorijima u okviru međunarodno priznatih granica, suverena jednakost država i nemiješanje u unutarnje poslove, poštivanje ljudskih prava, suradnja između država te ispunjavanje međunarodnih obveza), pitanja mira, sigurnosti i stabilnosti, mjere izgradnje povjerenja, kontrola naoružanja i razoružanje, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i borba protiv terorizma.

Stalni odbor za ekonomsku, socijalnu i suradnju u području okoliša (Drugi odbor) – zajednički razvoj i partnerstvo: globalizacija, gospodarsatvo, trgovina, dugovi, industrija, poljoprivreda, ribolov, zapošljavanje i migracije, stanovništvo, siromaštvo, ljudska naselja, vodeni i energetski resursi, dezertifikacija zemljišta i zaštita okoliša, turizam, promet, znanost, tehnologija i tehnološke inovacije.

Stalni odbor za dijalog između civilizacija i ljudskih prava (Treći odbor): uzajamno poštivanje i tolerancija, demokracija, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava djece i manjina, obrazovanje, kultura, nasljeđe, sport, mediji i informacije te međureligijski dijalog.

Parlamentarna skupština BiH punopravna je članica i aktivno sudjeluje u radu ove parlamentarne asocijacije posredstvom tročlanog izaslanstva. Budući da su zemlje unutar PAM-a podijeljene na dvije geopolitičke grupacije – sjever i jug, Bosna i Hercegovina pripada sjevernoj geopolitičkoj grupaciji. 

Države članice Parlamentarne skupštine Mediterana su: Albanija, Alžir, Andora, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Egipat, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Jordan, Cipar, Katar, Libanon, Libija, Malta, Mauretanija, Monako, Maroko, Palestina, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovenija, Sirija, Sjeverna Makedonija, San Marino, Tunis, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Jedna od inicijativa poteklih iz Parlamentarne skupštine Mediterana jest obilježavanje 21. ožujka kao Dana Mediterana

Službeni jezici Skupštine su engleski, francuski i arapski jezik.