MENI

Delegacija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana

PREDSJEDAVAJUĆI: Mehmedović, Šemsudin
ZAMJENICI PREDSJEDAVAJUĆEG: Filipović, Darijana
Nović, Sredoje
KONTAKT

 

Nadležnosti


Parlamentarna skupština Mediterana (PAM)
Parliamentary Assembly of the Mediterranean


Parlamentarna skupština Mediterana izrasla je iz Konferencije o sigurnosti i saradnji na Mediteranu, koja se od 1990. godine odvijala pod okriljem Interparlamentarne unije. U Grčkoj (Nafplion) je 2005. godine održana posljednja Konferencija o sigurnosti i saradnji na Mediteranu na kojoj je prihvaćen statut Parlamentarne skupštine Mediterana. Osnovna misija Parlamentarne skupštine Mediterana je okupljanje predstavnika mediteranskih naroda radi uspostavljanja saradnje, dijaloga i boljeg razumijevanja. PAM trenutno okuplja 26 zemalja članica koje u Skupštini imaju jednaka prava, a bave se svim pitanjima i donose važne odluke za sve zemlje u regiji. 

Cilj Parlamentarne skupštine Mediterana je promoviranje političkog dijaloga, kulturne i ekonomske razmjene, produbljivanje demokratije i vladavine prava, te poštivanje ljudskih prava.

Parlamentarnom skupštinom Mediterana rukovodi i koordinira Biro, koji čini osam predstavnika jednako zastupljenih sjevernih i južnih zemalja regiona. Preferira se da se odluke u Skupštini donose jednoglasno, ili, alternativno, većinskim glasanjem. U okviru Skupštine djeluju tri stalna komiteta koji se bave političkim, ekonomskim i socijalnim pitanjima. Statut Skupštine također predviđa uspostavljanje ad hoc komiteta ili specijalnih radnih grupa. Skupštinu i njena operativna tijela opslužuje Sekretarijat. Sjedište Sekretarijata Parlamentarne skupštine Mediterana je na Malti. 

Parlamentarna skupština Mediterana idealno je mjesto za organiziranje diskusija između parlamentaraca, aktera civilnog društva i privatnog sektora i političara. Cilj joj je da postane parlamentarni centar za usavršavanje o mediteranskim pitanjima. Komiteti PAM-a redovno se sastaju kako bi diskutirali o brojnim pitanjima koja se odnose na kulturne, ekonomske, političke i društvene uslove u regionu. Ta pitanja uključuju regionalnu stabilnost, kulturni dijalog i dobro upravljanje.

Prema Statutu Parlamentarne skupštine Mediterana, Skupština se sastaje jedanput godišnje na redovnom zasjedanju. U pravilu je domaćin godišnjeg zasjedanja jedna od zemalja članica. Sastav Skupštine i proces odlučivanja zasniva se na principu jednakosti zemalja članica. Delegacije parlamenata država članica sastavljene su od najviše pet članova i treba da imaju predstavnike oba spola. Svaka delegacija ima pravo na pet glasova, uz uslov da su prisutna najmanje dva člana delegacije. Ako je prisutan samo jedan član delegacije, ima pravo samo na jedan glas. Odluke u Skupštini donose se konsenzusom, a u slučajevima kada nije moguće postići konsenzus, Skupština donosi odluke većinom od 4/5. Skupština bira predsjednika i četiri potpredsjednika na period od dvije godine, kao i predsjednike stalnih komiteta.

Biro je odgovoran za koordinaciju i pripremu aktivnosti Skupštine i njenih komiteta, te pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih funkcija. Biro se sastoji od predsjednika Skupštine, četiri potpredsjednika i predsjednika tri stalna komiteta. Predsjednik Skupštine saziva Biro najmanje tri puta u toku godine ili kada to smatra neophodnim. Odluke Biroa donose se konsenzusom. Biro je odgovoran za: davanje preporuka o prijemu članova u Skupštinu, kao i suspenziju njihovog članstva, predlaganje mjesta i datuma održavanja sjednica Skupštine, kao i drugih sastanaka, utvrđivanje nadležnosti stalnih komiteta, pripremanje godišnjeg programa rada i budžeta, usvajanje završnog računa za prethodnu fiskalnu godinu (na preporuku imenovanih revizora), predlaganje kandidata za mjesto generalnog sekretara, imenovanje ambasadora dobre volje na prijedlog PAM-a.

Stalni komiteti pripremaju rad Parlamentarne skuštine Mediterana u formi mišljenja i preporuka. Bave se sljedećim pitanjima: 

Stalni komitet za političku i sigurnosnu saradnju (Prvi komitet) – regionalna stabilnost: Odnosi između mediteranskih partnera zasnovani na osam principa (suzdržavanje od upotrebe sile, mirno rješavanje međunarodnih sporova, nepovredivost granica i teritorijalnog integriteta država, pravo naroda na samoopredjeljenje i život u miru na svojim teritorijama u okviru međunarodno priznatih granica, suverena jednakost država i nemiješanje u unutrašnje poslove, poštivanje ljudskih prava, saradnja među državama te ispunjavanje međunarodnih obaveza), pitanja mira, sigurnosti i stabilnosti, mjere izgradnje povjerenja, kontrola naoružanja i razoružanje, poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i borba protiv terorizma.

Stalni komitet za ekonomsku, socijalnu i saradnju u oblasti okoliša (Drugi komitet) – zajednički razvoj i partnerstvo: globalizacija, ekonomija, trgovina, dugovi, industrija, poljoprivreda, ribolov, zapošljavanje i migracije, populacija, siromaštvo, ljudska naselja, vodeni i energetski resursi, dezertifikacija zemljišta i zaštita okoliša, turizam, saobraćaj, nauka, tehnologija i tehnološke inovacije.

Stalni komitet za dijalog između civilizacija i ljudskih prava (Treći komitet): Uzajamno poštovanje i tolerancija, demokratija, ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava djece i manjina, obrazovanje, kultura, nasljeđe, sport, mediji i informacije, te dijalog među religijama.

Parlamentarna skupština BiH punopravna je članica i aktivno učestvuje u radu ove parlamentarne asocijacije posredstvom tročlane delegacije. S obzirom da su zemlje unutar PAM-a podijeljene na dvije geopolitičke grupacije – sjever i jug, Bosna i Hercegovina pripada sjevernoj geopolitičkoj grupaciji. 

Zemlje članice PAM-a: Albanija, Alžir, Andora, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Egipat, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Jordan, Libanon, Libijska Arapska Džamahirija, Malta, Monako, Maroko, Kipar, Palestina, Portugal, Srbija, Slovenija, Sirijska Arapska Republika, Makedonija, Tunis, Turska

Jedna od inicijativa poteklih iz Parlamentarne skupštine Mediterana jeste obilježavanje 21. marta kao Dana Mediterana

Službeni jezici Skupštine su engleski, francuski i arapski jezik