MENI

Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Цвитановић, Илија
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Муслић, Албин
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Новић, Средоје
ЧЛАНОВИ: Адемовић, Кемал
Бабаљ, Дарко
Ћудић, Сабина
Којић, Милорад
Кожул, Предраг
Мехмедовић, Шемсудин
Пендеш, Марина
Софтић, Сафет
Шпирић, Никола
КОНТАКТ

 

Надлежности

Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ надзире законитост рада Агенције; расправља и даје мишљења о именовању генералног директора и замјеника генералног директора Агенције; разматра извјештаје предсједавајућег о питањима из његове надлежности, укључујући мјере предузете ради рјешавања проблема у Агенцији утврђених приликом спровођења инспекцијске контроле, ревизије или истраге; разматра извјештаје генералног директора о раду и трошковима Агенције, те посебно анализира начин трошења буџетских средстава; даје мишљења о детаљном предлогу буџета Агенције; разматра извјештаје главног инспектора; захтијева од запослених у Агенцији да, уз помоћ предсједавајућег, обезбиједе стручне савјете када је то потребно ради вршења надзора; спроводи истраге о раду Агенције.

Комисија разматра и друга питања из области рада Агенције у складу са Законом о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, као и другим посебним законима из којих проистиче одговарајућа надлежност.