MENI

Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Никшић, Нермин
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Новић, Средоје
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Кожул, Предраг
ЧЛАНОВИ: Бегић, Златан
Чолак, Бариша
Јусуфовић, Муниб
Пендеш, Марина
Сарајлић, Асим
Шаровић, Мирко
Софтић, Сафет
Шпирић, Никола
Стевандић, Ненад
КОНТАКТ

 

Надлежности


Заједничка комисија за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ надзире законитост рада Агенције; расправља и даје мишљења о именовању генералног директора и замјеника генералног директора Агенције; разматра извјештаје предсједавајућег о питањима из његове надлежности, укључујући мјере предузете ради рјешавања проблема у Агенцији утврђених приликом спровођења инспекцијске контроле, ревизије или истраге; разматра извјештаје генералног директора о раду и трошковима Агенције, те посебно анализира начин трошења буџетских средстава; даје мишљења о детаљном предлогу буџета Агенције; разматра извјештаје главног инспектора; захтијева од запослених у Агенцији да, уз помоћ предсједавајућег, обезбиједе стручне савјете када је то потребно ради вршења надзора; спроводи истраге о раду Агенције.

Комисија разматра и друга питања из области рада Агенције у складу са Законом о Обавјештајно-безбједносној агенцији БиХ, као и другим посебним законима из којих проистиче одговарајућа надлежност.