MENI

Zajednička komisija za evropske integracije

 

Nadležnosti

Zajednička komisija za evropske integracije razmatra pitanja koja se odnose na: raspravu o općim pitanjima koja su u vezi s evropskim integracijama; praćenje izvršavanja prava i obaveza Bosne i Hercegovine proizašlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na Vijeće Evrope; koordiniranje rada komisija Parlamentarne skupštine BiH u vezi s evropskim integracijama i dostavljanje mišljenja, preporuka i upozorenja tim komisijama; analiziranje posljedica integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu i pripremanje sveobuhvatnih izvještaja; razmatranje planova, programa, izvještaja i informacija o Procesu stabilizacije i pridruživanja EU; praćenje realizacije strategije pridruživanja, pokretanje inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja u okviru nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH; nadziranje usklađivanja zakona BiH s acquis communautaire (pravnom tečevinom EU) kada Komisija stekne uslove za to; sarađivanje s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za evropske integracije), institucijama EU i drugih zemalja u vezi s pitanjima integracije; organiziranje prezentacije istraživanja javnog mišljenja o pitanjima integracije; prikupljanje pohranjivanje i sistematsko prezentiranje članovima Komisije informacija u vezi s EU; nadziranje korištenja dodijeljenih sredstava EU; obavljanje drugih poslova u vezi s evropskim pitanjima koja ne spadaju u nadležnost ostalih radnih tijela; održavanje javnog saslušanja u vezi s pitanjima evropskih integracija radi prikupljanja mišljenja predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija, intelektualaca, kao i vladinih i nevladinih eksperata u određenim oblastima.

Komisija razmatra i druga pitanja u vezi s evropskim integracijama.

POGLEDAJTE LETAK O KOMISIJI

Sjednice