MENI

Zajedničko povjerenstvo za europske integracije

 

Nadležnosti

Zajedničko povjerenstvo za europske integracije razmatra pitanja koja se odnose na: raspravu o općim pitanjima koja su u svezi s europskim integracijama; na praćenje provedbe prava i obveza Bosne i Hercegovine proizišlih iz međunarodnih ugovora koji se odnose na Vijeće Europe; na koordiniranje rada povjerenstava Parlamentarne skupštine BiH u vezi s europskim integracijama i dostavu mišljenja, preporuka i upozorenja tim povjerenstvima; na analiziranje posljedica integracijske strategije za Bosnu i Hercegovinu i pripreme sveobuhvatnih izvješća; na razmatranje planova, programa, izvješća i informacija o procesu stabilizacije i pridruživanja EU; praćenje realizacije strategije pridruživanja, pokretanje inicijative za ubrzavanje realizacije strategije pridruživanja iz nadležnosti Parlamentarne skupštine BiH; na nadziranje usklađivanja zakona Bosne i Hercegovine s acquis communautaire (pravnom stečevinom EU) kada Povjerenstvo stekne uvjete za to; na suradnju s institucijama u Bosni i Hercegovini (posebno s Direkcijom za europske integracije), institucijama EU i drugih zemalja u svezi s pitanjima integracije; na organiziranje prezentacije istraživanja javnog mišljenja o pitanjima integracije; na sakupljanje, pohranjivanje i sustavno prezentiranje članovima Povjerenstva informacija u svezi s EU; na nadziranje korištenja dodijeljenih sredstava EU; obavljanje drugih poslova u vezi s europskim pitanjima koja ne spadaju u nadležnost ostalih radnih tijela; održavanje javnog saslušanja u vezi s pitanjima europskih integracija radi prikupljanja mišljenja predstavnika civilnog društva, nevladinih organizacija, intelektualaca, kao i vladinih i nevladinih stručnjaka iz određenih područja.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja u svezi s europskim integracijama

POGLEDAJTE LETAK O POVJERENSTVU

Sjednice