MENI

Komisija za administrativna pitanja Predstavničkog doma

PREDSJEDAVAJUĆI: Pamuk, Mustafa
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Rakić, Vito
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Skopljak, Pero
ČLANOVI: Čolo, Alma
Havel, Ana
Lozančić, Ivo
Muminagić, Suada
Rađević, Desanka
Špirić, Nikola

 

Nadležnosti

Komisija za administrativna pitanja Predstavničkog doma 

  • usvaja akte koji reguliraju visinu naknade i plaće poslanika u Domu, plaće službenika koje imenuje Kolegij, kao i naknade za specifične materijalne troškove poslanika i službenika u Domu, plaće rukovodećih radnika, te usvaja relevantne akte za njihovu primjenu, kao i pojedinačne akte o plaćama i naknadama za materijalne i druge troškove;
  • u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Doma naroda priprema i dostavlja budžet Doma i zajednički budžet Parlamentarne skupštine BiH Vijeću ministara BiH do 1. septembra svake godine, kako bi bio uvršten u prijedlog budžeta institucija BiH za sljedeću godinu i utvrđuje upotrebu ovih sredstava;
  • u koordinaciji s odgovarajućim tijelom Doma naroda razmatra izvještaje o izvršenju budžeta odobrenoga za Parlamentarnu skupštinu BiH i o tome obavještava Dom;
  • utvrđuje naknade i dnevnice za stručnjake i svjedoke;
  • obavlja sve aktivnosti u vezi s upotrebom stanova za zaposlene u Parlamentarnoj skupštini BiH i raspolaže stanovima; odlučuje o njihovoj dodjeli na upotrebu, zamjenu i jednokratni prijenos prava korišćenja u skladu sa zakonom;
  • odlučuje o dodjeli privremenog smještaja za zaposlene poslanike i Sekretarijat;
  • daje saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Sekretarijata;
  • daje prijedloge i mišljenja o promjeni organizacije Sekretarijata;
  • definira uvjete za korišćenje automobila u vršenju službenih dužnosti.

Komisija razmatra druga administrativna pitanja u nadležnosti Doma, u skladu s ovim poslovnikom.

Komisija izvještava Dom svakih šest mjeseci o svojim aktivnostima.