MENI

Уставноправна комисија Дома народа

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Чолак, Бариша
ПРВИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Новић, Средоје
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Сарајлић, Асим
ЧЛАНОВИ: Брадара, Лидија
Фазлић, Амир
Продановић, Лазар
КОНТАКТ

 

Надлежности

Уставноправна комисија: прати спровођење Устава БиХ; разматра питања значајна за уставни поредак Босне и Херцеговине и даје иницијативу за амандмане на Устав БиХ; испитује и доставља Дому мишљења о приједлозима амандмана на Устав БиХ; спроводи јавну расправу о приједлозима амандмана на Устав БиХ или  приједлозима закона, те обавјештава Дом о резултатима јавне расправе; разматра приједлоге закона које Дом треба да усвоји, у вези с њиховом  усклађеношћу са Уставом БиХ и правним системом Босне и Херцеговине, као и  у вези с правном обрадом те Дому подноси извјештај с мишљењем и  приједлозима и правно-техничким исправкама очигледних грешака у тексту;  разматра питања законодавне методологије и друга питања значајна за  усклађеност правно-техничке обраде аката које Дом треба да усвоји; доставља мишљења Уставном суду БиХ; учествује у припреми програма рада из области законодавне активности Дома; утврђује, заједно с одговарајућом комисијом Представничког дома, када их и ако их на то овласте оба дома, приједлог службене верзије пречишћеног текста закона и других прописа које усвајају домови Парламентарне скупштине БиХ.

Комисија разматра питања која се односе на: правни систем; изборни систем; Савјет министара БиХ; државне празнике; грб, заставу и државну химну БиХ; печат БиХ; државну администрацију; спровођење међународног и домаћег кривичног законодавства; те друга питања из надлежности Дома која нису у надлежности других комисија.

Сједнице