MENI

Komisija za ustavna i pravna pitanja Doma naroda

PREDSJEDATELJ: Malić, Momir
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Zorić, Vinko
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Džaferović, Šefik
ČLANOVI: Čampara, Avdo
Pajić, Đoko
Šoljić, Vladimir

 

Nadležnosti

Komisija za ustavna i pravna pitanja Doma naroda

 • prati provedbu Ustava BiH;
 • razmatra pitanja od značenja za ustavni poredak BiH i daje poticaj za amandmane na Ustav BiH;
 • ispituje i dostavlja Domu mišljenja o prijedlozima za amandmane na Ustav BiH;
 • nadgleda javnu raspravu o prijedlozima amandmana na Ustav BiH ili prijedloga zakona, te obavještava Dom o rezultatima javne rasprave;
 • razmatra prijedloge zakona koje Dom treba usvojiti, u smislu njihove usklađenosti sa Ustavom BiH i pravnim sustavom, kao i u smislu pravne obradbe i o tome Domu podnosi izvješće s mišljenjem i prijedlozima;
 • razmatra pitanja zakonodavne metodologije i druga značajna pitanja za usklađenost pravno - tehničke obradbe akata koje Dom treba usvojiti;
 • razmatra i dostavlja mišljenja Ustavnom sudu BiH;
 • sudjeluje u pripremi radnog plana za zakonodavne aktivnosti Doma;
 • razmatra pitanja koja se odnose na ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, zagarantiranih Ustavom i zakonodavstvom BiH od strane državnih tijela, javnih institucija i organizacija koje obavljaju javne ovlasti, u slučajevima koje iznese ombudsman, građani i entiteti i o tome izvješćuje Dom;
 • razmatra pitanja državljanstva;
 • razmatra pitanja imigracije, izbjeglica i azila;
 • razmatra pitanja provedbe Aneksa 6. i 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir;
 • razmatra pitanja razvoja i problema u ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava i sloboda, te mjera za njihovu djelotvorniju zaštitu. Komisija neće razmatrati pitanja koja su u tijeku rješavanja na sudovima i druge sporove, osim ako se radi o neprihvatljivom kašnjenju u postupku ili očiglednoj zloporabi vlasti i samovolji na koju ukaže ombudsman;
 • razmatra prijedloge dostavljene od građana, uz obavještavanje podnositelja o ishodu;
 • razmatra peticije u svezi s povredama ljudskih prava i temeljnih sloboda, usvajajući odgovarajuće mjere i obavještavajući podnositelja i Dom o usvojenim odlukama;
 • razmatra pitanja suradnje s Komisijom za ljudska prava (predviđenom Aneksom 6. Općeg okvirnog sporazuma za mir) i Komisijom za raseljene osobe i izbjeglice (predviđenom Aneksom 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir), kao i komisijama za ljudska prava u Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.


Komisija razmatra i druga pitanja koja se odnose: na pravni sustav; na izborni sustav; na Vijeće ministara BiH; na državne praznike; na grb, zastavu i državnu himnu; na pečate BiH; na državnu administraciju; na provedbu međunarodnih i međuentitetskih kaznenih zakona; na ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil, te na druga pitanja iz djelokruga Doma koja nisu u djelokrugu drugih komisija.