MENI

Neovisno povjerenstvo za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

PREDSJEDNIK:

Lasić, Mile

ČLANOVI: Borovac, Semihа
Čačković, Damir
Crnogorac, Predrag
Škipina, Milana
KONTAKT
  • Neovisno povjerenstvo za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine

    Tajnica: Lovrić, Ivana

 

Nadležnosti

Na temelju Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju kraznenih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Službeni glasnik BiH", br. 13/05, 53/07, 97/07 i 37/09), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine je na 76. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 21. travnja 2010. godine, i na 47. sjednici Doma naroda, održanoj 24. lipnja 2010. godine, donijela Odluku o imenovanju članova Neovisnog povjerenstva za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine.

Neovisno povjerenstvo za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava osoba nad kojima se izvršavaju kaznene sankcije i druge mjere koje je izrekao u kaznenom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud sukladno zakonu Bosne i Hercegovine prati rad zavoda samostalno ili zajedno s inspekcijskim ili drugim nadzornim tijelima, kao i u suradnji s međunarodnim i drugim institucijama nadležnima za praćenje i ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, sukladno zakonu i odgovarajućim međunarodnim dokumentima. Povjerenstvo dostavlja godišnje izvješće o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Ministarstvu pravde BiH s ciljem poduzimanja odgovarajućih radnji ili mjera sukladno zakonu. 

Parlamentarna skupština BiH imenuje i razrješuje članove Neovisnog povjerenstva. Povjerenstvo ima pet članova, od kojih je jedan predsjednik, a imenuju se na mandat od pet godina, s mogućnošću ponovnog izbora na još jedan mandat. Članovi Povjerenstva trebaju biti stručnjaci ili znalci pravnog ili drugog srodnog područja poput pravosuđa, uprave, penologije, socijalne skrbi, psihologije, pedagogije i slično.

Sjednice