MENI

Комисија за спољну трговину и царине

 

Надлежности

Комисија за спољну трговину и царине разматра питања која се односе на:

  • спољнотрговинску политику;
  • споразуме о међународној трговини;
  • царинску политику;
  • тарифе, прописе и законе из своје области;
  • међународне обавезе БиХ;
  • односе са међународним трговинским институцијама.


Комисија разматра и друга питања везана за спољну трговину и царине.