MENI

Komisija o vanjskoj trgovini i carinama

PREDSJEDATELJ: Pašalić, Ivica (Lhotak)
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDATELJA: Alagić, Raifa
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDATELJA: Balta, Radenka
ČLANOVI: Branković, Nedžad
Karić, Munira
Mijačević, Ivo
Prlić, Jadranko
Rakić, Vito
Špirić, Nikola

 

Nadležnosti

Komisija o vanjskoj trgovini i carinama Zastupničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na: 

  • na vanjskotrgovinsku politiku;
  • na sporazume o međunarodnoj trgovini;
  • na carinsku politiku;
  • na tarife, propise i zakone iz svoga područja;
  • na međunarodne obveze BiH;
  • na odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Komisija razmatra i druga pitanja vezana za vanjsku trgovinu i carine.