MENI

Комисија о спољној трговини и царинама

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ: Пашалић, Ивица (Лхотак)
ПРВА ЗАМЈЕНИЦА ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Алагић, Раифа
ДРУГИ ЗАМЈЕНИК ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ: Балта, Раденка
ЧЛАНОВИ: Бранковић, Неџад
Карић, Мунира
Мијачевић, Иво
Прлић, Јадранко
Ракић, Вито
Шпирић, Никола

 

Надлежности

Комисија о спољној трговини и царинама разматра питања која се односе на:

  • спољнотрговинску политику;
  • спораэуме о међународној трговини;
  • царинску политику;
  • тарифе, прописе и эаконе иэ своје области;
  • међународне обавеэе БиХ;
  • односе с међународним трговинским институцијама.

Комисија раэматра и друга питања веэана эа спољну трговину и царине.