MENI

Komisija o vanjskoj trgovini i carinama

PREDSJEDAVAJUĆI: Pašalić, Ivica (Lhotak)
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Alagić, Raifa
DRUGI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Balta, Radenka
ČLANOVI: Branković, Nedžad
Karić, Munira
Mijačević, Ivo
Prlić, Jadranko
Rakić, Vito
Špirić, Nikola

 

Nadležnosti

Komisija o vanjskoj trgovini i carinama Predstavničkog doma razmatra pitanja koja se odnose na:

  • vanjskotrgovinsku politiku;
  • sporazume o međunarodnoj trgovini;
  • carinsku politiku;
  • tarife, propise i zakone iz svoga područja;
  • međunarodne obaveze BiH;
  • odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Komisija razmatra i druga pitanja vezana za vanjsku trgovinu i carine.