MENI

Komisija za vanjsku trgovinu i carine

 

Nadležnosti

Komisija za vanjsku trgovinu i carine razmatra pitanja koja se odnose na:

  • na vanjskotrgovinsku politiku;
  • na sporazume o međunarodnoj trgovini;
  • na carinsku politiku;
  • na tarife, propise i zakone iz svoga područja;
  • na međunarodne obveze BiH;
  • na odnose s međunarodnim trgovinskim institucijama.

Komisija razmatra i druga pitanja vezana za vanjsku trgovinu i carine.

 

Sjednice