MENI

Komisija o međunarodnim i vanjskim poslovima

 

Nadležnosti

Komisija o međunarodnim i vanjskim poslovima Predstavničkog doma

  • prati vođenje vanjske politike od strane Predsjedništva i Vijeća ministara;
  • razmatra pitanja saradnje BiH s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom;
  • razmatra pitanja međuparlamentarne saradnje s odgovarajućim komisijama parlamenata drugih zemalja;
  • razmatra pitanja saradnje s Vijećem Evrope, Međuparlamentarnom unijom, Centralnom-evropskom inicijativom i Evropskom organizacijom za sigurnost i saradnju, te drugim međunarodnim organizacijama;
  • razmatra pitanja rada institucija BiH, kompetentnih za pitanja vanjskih poslova i međunarodnih odnosa;
  • razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih delegacija Parlamentarne skupštine u međuparlamentarnim institucijama; i
  • razmatra pitanja davanja saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih ugovora.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih i vanjskih poslova.