MENI

Povjerenstvo za vanjske poslove

 

Nadležnosti

Povjerenstvo za vanjske poslove prati vođenje vanjske politike Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH; razmatra pitanja suradnje Bosne i Hercegovine s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom; razmatra pitanja međuparlamentarne suradnje s odgovarajućim povjerenstvima parlamenata drugih zemalja; razmatra pitanja suradnje s Vijećem Europe, Interparlamentarnom unijom, Srednjeuropskom inicijativom, Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te s drugim međunarodnim organizacijama; razmatra pitanja rada institucija BiH nadležnih za pitanja vanjskih poslova i međunarodnih odnosa; razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih izaslanstava PSBiH u međuparlamentarnim institucijama; razmatra pitanja davanja i otkazivanja suglasnosti za ratificiranje međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija.

Povjerenstvo razmatra i druga pitanja iz područja međunarodnih odnosa i vanjskih poslova.