MENI

Komisija za saobraćaj i komunikacije

PREDSJEDAVAJUĆI: Novaković, Momčilo
PRVI ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG: Lovrinović, Nikola
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG: Vajzović, Hanka
ČLANOVI: Fazlić, Amir
Košarac, Staša
Mehmedović, Šemsudin
Mešić, Mirsad
Škaljić, Fehim
Vukovljak, Jovan
KONTAKT

 

Nadležnosti


Komisija za saobraćaj i komunikacije razmatra pitanja koja se odnose na: putne isprave; uspostavljanje i funkcioniranje zajedničkih i međunarodnih komunikacija; reguliranje međunarodnog i međuentitetskog saobraćaja; civilno zrakoplovstvo; informaciono-komunikacione tehnologije.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti saobraćaja i komunikacija.

Sjednice